Περιοχές Μελέτης

go to post: Voidomatis river

Βοϊδομάτης ποταμός

Χώρα: Ελλάδα (EL) Ερευνητικό πρόγραμμα: FlowTech Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα… Περισσότερα »Βοϊδομάτης ποταμός

go to post: Aoos river

Αώος ποταμός

Χώρα: Ελλάδα (EL) Ερευνητικό πρόγραμμα: FlowTech Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα… Περισσότερα »Αώος ποταμός