Αώος ποταμός

Χώρα: Ελλάδα (EL)

Ερευνητικό πρόγραμμα: FlowTech

Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Διάρκεια έργου: 2021 μέχρι 2024

Δράση: Εκτίμηση οικολογικής παροχής μέσω τεχνολογίας αιχμής και με τη χρήση οικο-υδροδυναμικού μοντέλου

Έκταση περιοχής μελέτης: 9.287 m2

Τοποθεσία: Αώος ποταμόςεντός του Εθνικού Πάρκου Βίκου-Αώου

Αξία της δράσης: Εφαρμογή μοντέλου προσομοίωσης ενδιαιτήματος ιχθυοπανίδας μέσω οικο-υδροδυναμικού μοντέλου προσομοίωσης υψηλής ανάλυσης, ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής με κύριο στόχο την επίτευξη γρήγορων, επαναλαμβανόμενων και υψηλής ακρίβειας αποτελεσμάτων για τη συλλογή δεδομένων. Η περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής, με ποικίλες ζώνες βλάστησης και είναι κομμάτι του οικολογικού δικτύου Natura 2000 (GR2130002) και ένα από τα μέλη των Γεωπάρκων της UNESCO.

Εμπλεκόμενα μέρη/φορείς: περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος, οργανώσεις και άτομα που εμπλέκονται με τον οικοτουρισμό, διαχειριστές φραγμάτων

Σχετικοί τομείς: υδατικοί πόροι, διοικητικός σχεδιασμός, έρευνα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Εφαρμοζόμενες καινοτομίες: Η ανάλυση των βίντεο για την ανάπτυξη του οικο-υδροδυναμικού μοντέλου αποτελείται από:

  • Εναέριες εικόνες από μη-επανδρομένο αερόχημα (UAV) εξοπλισμένο με σύστημα κινηματικού εντοπισμού γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό χρόνο (RTK) για την ανάπτυξη ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) υψηλής ακρίβειας μέσω εφαρμογής φωτογραμμετρικών τεχνικών
  • Μέτρηση υδραυλικών παραμέτρων των ενδιαιτημάτων (βάθος, ταχύτητα) και εκτιμήσεις παροχής με τη χρήση οργάνων υποβρύχιας ακουστικής Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) και Acoustic Doppler Velocimeter (ADV)
  • Λήψη υποβρύχιων βίντεο για τη μελέτη των ενδιαιτημάτων των ψαριών μέσω στερεοσκοπικής ανάλυσης