3ο Δελτίο Τύπου

Ανάβυσσος, 27/09/2022,

Συλλογή δεδομένων από τη δεύτερη επίσκεψη σε ποτάμια της Ηπείρου

Η επιστημονική ομάδα του FlowTech ολοκλήρωσε τη 2η επίσκεψη για την πραγματοποίηση εργασιών πεδίου που έγινε μεταξύ 7 και 13 Σεπτεμβρίου στα ποτάμια Βοϊδομάτη και Αώο στην περιοχή της Ηπείρου.

Συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις υδραυλικών παραμέτρων, ταχύτητας ροής, βάθους και παροχής σε αντιπροσωπευτικές διατομές, με φορητά όργανα υπερήχων (Acoustic Doppler Velocimeter και Acoustic Doppler Current Profiler).

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε υποβρύχια βαθμονόμηση και τοποθέτηση πλατφόρμας δύο καμερών για την παρατήρηση μέσω στερεοσκοπικής βιντεοσκόπησης και βίντεο υψηλής ανάλυσης για τη μελέτη ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας, σε περισσότερα από 15 διαφορετικά σημεία των ποταμών. Τα δεδομένα στερεοσκοπικής βιντεοσκόπησης θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ομάδα μας για τον προσδιορισμό καθεστώτος οικολογικής παροχής.

Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Χριστόπουλο και την επιστημονική ομάδα της UCanDrone για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της βάσης στήριξης του ζεύγους των καμερών.

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου:454).

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46.7 χλμ λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα. Tηλ: +30 22910 76462, Fax: +30 22910 76323, URL: www.hcmr.gr