1ο Δελτίο Τύπου

Ανάβυσσος, 22/10/2021

Εκτίμηση οικολογικών παροχών με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και ηχητικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες ιχθυοπανίδας – FlowTech

Ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό έργο FlowTech. Η έναρξη του ερευνητικού έργου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2021 με συνολική διάρκεια τρία έτη. Βασική προτεραιότητα του έργου είναι η εκτίμηση ποσοτήτων νερού σε ποτάμια με γνώμονα το περιβάλλον ενσωματώνοντας καινοτόμες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και των οργανισμών εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων καθώς και των κοινωνιών που στηρίζονται σε αυτά.

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται στην ανάπτυξη μαθηματικών αλγορίθμων μέσα από τεχνικές φωτογραμμετρίας και ανάλυσης εικόνων εστιάζοντας σε συγκεκριμένα είδη ενδείκτες της ιχθυοπανίδας, χρησιμοποιώντας ως μέσο μη επανδρωμένα συστήματα λήψης εικόνων.

Τα συστήματα αυτά έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται από τον τέταρτο μήνα υλοποίησης του έργου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε και διαβάστε και μέσα από την ιστοσελίδα[1] του έργου, και ακολουθήστε τις δράσεις του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης[2].


[1] https://flowtech.hcmr.gr/
[2] https://twitter.com/FlowTech_gr, https://www.facebook.com/FlowTech.hcmr

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου:454).

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46.7 χλμ λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα. Τηλ: +30 22910 76462, Fax: +30 22910 76323, URL: www.hcmr.gr