Παραδοτέα

Π1.1Τεχνική έκθεση παρουσίαση της οργανωτικής δομήςΠΕ1Μήνας 3
Π1.2Ετήσια έκθεση προόδουΠΕ1Μήνας 12
Π1.3Ετήσια έκθεση προόδου ΠΕ1Μήνας 24
Π1.4Ετήσια έκθεση προόδου ΠΕ1Μήνας 36
Π2.1Βάση δεδομένων με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επιλεχθέντων ειδών ιχθυοπανίδας ΠΕ2Μήνας 23
Π2.2Τεχνική έκθεση με τα αντιπροσωπευτικά τμήματα ποταμών όπως επιλέχθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια μέσαΠΕ2Μήνας 23
Π2.3Περιγραφή της προσομοίωσης ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδαςΠΕ2Μήνας 23
Π3.1Τεχνική έκθεση για τις καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτωνΠΕ3Μήνας 31
Π3.2Τεχνική έκθεση για την υδροδυναμική προσομοίωσηΠΕ3Μήνας 31
Π4.1Τεχνική έκθεση με τις αρχές εκτίμησης περιβαλλοντικών ροώνΠΕ4Μήνας 36
Π4.2Επικαιροποίηση εργαλείου εκτίμησης περιβαλλοντικών ροώνΠΕ4Μήνας 36
Π5.1Δελτία τύπουΠΕ5Μήνας 36
Π5.2Ενημερωτικό ΔελτίοΠΕ5Μήνας 36

Ορόσημα

O1Ψηφιακοί χάρτες ανάγλυφουΠΕ2Μήνας 18προβολή στην ιστοσελίδα του έργου
O2Καμπύλες Καταλληλότητας ΙχθυοπανίδαςΠΕ3Μήνας 28θα προστεθεί σε σχετικό εργαλείο με ελέυθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) 
O3Λογότυπο, Κοινωνική δικτύωσηΠΕ5Μήνας 6σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook,twitter)
O4ΙστοσελίδαΠΕ5Μήνας 12στο διαδίκτυο
O5Υποβολή πρώτης δημοσίευσηςΠΕ5Μήνας 33επιβεβαίωσης υποβολής