4ο Δελτίο Τύπου

Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάδα, 29.Απριλίου.2024

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχαμε στην τελική ημερίδα του έργου Water Matters1 με τίτλο “Αειφορική Διαχείριση του Νερού: Προβλήματα, Προκλήσεις και Λύσεις” που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων2. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 24η Απριλίου 2024, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στην Ανάβυσσο, και αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για να εξερευνήσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διαχείριση του νερού και τις βέλτιστες πρακτικές στην αειφορική χρήση των υδατικών πόρων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας μας με τίτλο “Προσεγγίζοντας χωροχρονικά πιθανά γεγονότα χωρίς ροή σε υδάτινους δρόμους”, έγινε συζήτηση για ζητήματα σε υδατορέματα και ποτάμια με φυσική μεταβλητότητα και φάσεις ξηρασίας που μπορεί να δημιουργούνται είτε από φυσικά αίτια, είτε από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή αλλά και για όλους τους πιθανούς αυτούς λόγους. Η ημερίδα ήταν υβριδική. Συμμετείχαν 40 άτομα με φυσική παρουσία και 20 άτομα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το έργο «Water Matters – Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων», χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων3» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), με Διαχειριστή Προγράμματος το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας4, με κύριους στόχους δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αειφορική διαχείριση του νερού.


[1] https://water-matters.hcmr.gr/en/homepage/
2 https://imbriw.hcmr.gr/
3 https://www.eeagrants.gr/programmes/programme-d/
4 https://www.mindev.gov.gr/