2ο Δελτίο Τύπου

Ανάβυσσος, 07/06/2022,

Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας (poster) της ομάδας του Flowtech στο 4ᵒ Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον (24 – 26 Μαΐου 2022, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Η ερευνητική ομάδα του Flowtech δημοσίευσε μια νέα επιστημονική εργασία (poster) στο4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλονπου πραγματοποιήθηκε στις 24 – 26 Μαΐου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία με τίτλο ”Οριοθέτηση Τμήματος Ποταμού για την Εκτίμηση της Οικολογικής Παροχής” ανέδειξε μια μεθοδολογία για τον καθορισμό περιοχών μελέτης και οριοθέτησης αντιπροσωπευτικών τμημάτων ποταμού. Η μεθοδολογία περιελάμβανε ανάλυση σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και χρήση δορυφορικών και εναέριων εικόνων.

Στιγμιότυπο απο το Συνέδριο
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
flowtech λογότυπο

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου:454).

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46.7 χλμ λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα. Tηλ: +30 22910 76462, Fax: +30 22910 76323, URL: www.hcmr.gr