Υδρομορφολογικές πιέσεις

  • Slider-Gr

τροποποιούν το φυσικό καθεστώς ροής, ενώ συνδέονται με επιπτώσεις τόσο στις φυσικές όσο και στις χημικές διεργασίες των ποταμών.