Λήψεις εναέριων εικόνων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα στον ποταμό Βοιδομάτη

Λήψεις εναέριων εικόνων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα στον ποταμό Βοιδομάτη

Ανάπτυξη υψηλής ανάλυσης ψηφιακών μοντέλων εδάφους της περιοχής μελέτης Βοϊδομάτης ποταμός. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου που έγιναν την 1η Μαρτίου 2023, μέσω τεχνικών προσδιορισμού θέσης με γεωδαιτικό δέκτη και ακρίβεια προσδιορισμού θέσης σε επίπεδο εκατοστών.