Ερευνητική Ομάδα

Φωτογραφία της Δρ. Χριστίνας Παπαδάκη

Δρ. Χριστίνα Παπαδάκη

Η Δρ. Χριστίνα Παπαδάκη

είναι διπλωματούχος του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) από το 2008. Το 2010  έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». To 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο ΓΠΑ με βασικό ερευνητικό αντικείμενο την εκτίμηση οικολογικών παροχών σε ορεινά ποτάμια της Ελλάδας.

Εργάζεται από το 2013 ως ερευνητική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την εξάλειψη των επιπτώσεων που σχετίζονται με τροποποιήσεις στο φυσικό καθεστώς ροής σε ποτάμια, την εκτίμηση οικολογικών παροχών, την υδρολογία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

To 2019 έλαβε ερευνητική υποτροφία για την ενίσχυση του ερευνητικού της μεταδιδακτορικού έργου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το 2021 έλαβε χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Η κα Παπαδάκη έχει συμμετάσχει σε τέσσερα διεθνή και σε πέντε εθνικά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονική συνεργάτης. Έχει περισσότερες από 20 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 15 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι επιστημονική συντάκτρια και έχει συγγράψει 1 βιβλίο σε τομείς της διαχείρισης των υδατικών πόρων των ορεινών περιοχών. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις Γερμανικών.

Φωτογραφία του κ. Αντώνη Καββαδία

Αντώνης Καββαδίας

Αντώνης Καββαδίας

Αποφοίτησε από το τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωπληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Αutonoma της Βαρκελώνης (2009).

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί ως γεωπόνος σε ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο τομέα καθώς και ως γεωτεχνικός σύμβουλος σε διάφορα επιστημονικά έργα. Είναι πιστοποιημένος χειριστής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) (Κατηγορία Α-Β-C) με περισσότερες από 150 πτήσεις σε έργα σχετικά με υδραυλικές, γεωργικές, κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει ενεργό συμμετοχή σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και επιστημονικές αποστολές στην Ευρώπη, που σχετίζονται με εφαρμογές ΣΜηΕΑ, Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής.

Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης της Hydroex Α.Ε.

Φωτογραφία  του κ. Σέργιου Λαγογιάννη

Σέργιος Λαγογιάννης

Σέργιος Λαγογιάννης

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2006), με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον.  Το 2010 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Περιβαλλοντική Μηχανική και τις Βιώσιμες Υποδομές, από το Πολυτεχνείο της Στοκχόλμης (KTH).

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ερευνητικά στον τομέα παρακολούθησης και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος, με κύρια πεδία ενασχόλησης τις εφαρμογές λύσεων Internet of Things (IoT) και τηλεμετρίας στην παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων, την κατάρτιση και εφαρμογή υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων προσομοίωσης και την ανάλυση και επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων. Έχει συμμετοχή σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στον τομέα των υδατικών πόρων. 

Έως σήμερα εργάζεται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ενώ έχει μακρόχρονη εμπειρία ως πραγματογνώμονας και σύμβουλος μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα.

Φωτογραφία του Δρ. Δημητρίου Ηλία

Δρ. Ηλίας Δημητρίου

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Δρ. Δημητρίου Ηλίας

Ο Δρ. Ηλίας Δημητρίου είναι ερευνητής με εμπειρία στη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία των υγροτόπων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Έλαβε το Πτυχίο Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε με επιτυχία το MSc στην περιβαλλοντική και οικολογική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Lancaster – UK, κατά την περίοδο 1998-1999.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (NCMR) το 2000 με κύρια καθήκοντα που συμπεριλάμβαναν τη διενέργεια μελετών υδρολογίας και υδατικών πόρων με έμφαση στις οικολογικές απαιτήσεις νερού. Το 2005 ανέλαβε την ηγεσία ενός έργου Life-Nature ) το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2008 και έλαβε ένα βραβείο ως ένα από τα καλύτερα έργα Life-Nature εκείνου του έτους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2007 του χορηγήθηκε μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ίδρυμα Ελληνικών Κρατικών Υποτροφιών για ερευνητικό έργο με τίτλο: «Αξιολόγηση των μεθοδολογιών ευπάθειας και κινδύνων των υπόγειων υδάτων και ποσοτικοποίηση των σχετικών επιπτώσεων από αλλαγές στη χρήση γης». Επίσης, έγινε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και διδάσκει τις ενότητες υδρογεωλογίας και υδρολογίας για 3 διαδοχικά εξάμηνα. Την ίδια χρονιά (2007), έγινε μόνιμος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων – ΕΛΚΕΘΕ.

Φωτογραφία του Δρ. Ζόγκαρη Σταμάτη

Δρ. Ζόγκαρης Σταμάτης

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Δρ. Ζόγκαρης Σταμάτης

Ο Δρ Ζόγκαρης εργάζεται στο ΕΛΚΕΘΕ από τον Απρίλιο του 2002. Είναι κύριος ερευνητής, ειδικός στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό έργων οικολογικής αποκατάστασης σε ποταμούς, υγρότοπους, ταμιευτήρες και υδροηλεκτρικά έργα. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα απειλούμενα είδη ψαριών.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο Δρ Ζόγκαρης έχει συνεργαστεί με πολλούς ερευνητικούς οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο σε περισσότερες από 20 χώρες (ανάμεσα σε αυτές η Κόστα Ρίκα και τα κράτη στον Περσικό Κόλπο, σε μελέτες πάνω στα τροπικά παράκτια οικοσυστήματα). Διετέλεσε μέλος της διαδικασίας διαβαθμονόμησης της ΕΕ για την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα -ΟΠΥ και ηγήθηκε της σύνταξης της έκθεσης διαβαθμονόμησης της ΟΠΥ για τα ψάρια των ποταμών της Κύπρου. Η ομάδα εργασίας του στο ΕΛΚΕΘΕ δημοσίευσε τον Ελληνικό Ιχθυολογικό Δείκτη για την εφαρμογή της ΟΠΥ.

Έχει συνεισφέρει με περισσότερες από 90 επιστημονικές δημοσιεύσεις, 16 κεφάλαια βιβλίων, 8 βιβλία (συν-συγγραφέας και επιμελητής), καθώς και περισσότερες από 200 άλλες δημοσιεύσεις.

ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διεξάγει έρευνα για περισσότερα από εννέα χρόνια (από το 2012) με τη σημερινή του μορφή.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) είναι ένα δημόσιο ερευνητικό Ινστιτούτο που εστιάζει τις δραστηριότητες του στους τομείς της αλιείας και των εσωτερικών υδάτων. Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ κατέχει ηγετική θέση σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα, με σημαντική δραστηριότητα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Κατά την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση απέσπασε τον τίτλο του Κέντρου Αριστείας Αλιείας, Παράκτιας Ζώνης και Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων. Επιστήμονες του Ινστιτούτου πρωτοπορούν στην ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης της ποιότητας των ποτάμιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών οικολογικής αξιολόγησης, αλλά και ορθών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης.