Ανακοίνωση

Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάδα, 29.Απριλίου.2024

Μπορείτε να δείτε τη συνοπτική παρουσίαση από τη συμμετοχή μας στην ημερίδα του έργου Water Matters1 με τίτλο “Αειφορική Διαχείριση του Νερού: Προβλήματα, Προκλήσεις και Λύσεις” που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων2 εδώ.


[1] https://water-matters.hcmr.gr/en/homepage/
[2] https://imbriw.hcmr.gr/