Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών

  • Slider-Gr

μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων με στόχο τη εξάλειψη των επιπτώσεων που σχετίζονται με τροποποιήσεις του φυσικού καθεστώτος ροής